Terneuzen Midden
Artikel 7 - Gemengd (GD-GB)

7.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Gemengd-Garagebox (GD-GB) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. gebouwen ten behoeve van de stalling van vervoermiddelen en voor de berging van niet voor handel en distributie bestemde goederen;

met de daarbijbehorende:

  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2. Bouwvoorschriften
7.2.1. Voor het bouwen van gebouwen geldt het volgende:
  1. de goothoogte mag ten hoogste 3.00 meter bedragen;
  2. de hoogte mag ten hoogste 5.00 meter bedragen.

7.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
  1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen.