Terneuzen Midden
Artikel 26 - Algemene wijzigingsregels

26.1. Uitgifte openbare ruimte

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Verkeer en Groen te wijzigen in de bestemming Wonen, teneinde percelen behorende bij woningen te kunnen vergroten in het kader van uitgifte van openbare ruimte en/of ten behoeve van het optimaliseren van een zo efficiŽnt en doelmatig mogelijk ruimtegebruik, met inachtneming van de volgende regels:

  1. aangetoond dient te zijn dat de uit te geven openbare ruimte geen structurele betekenis heeft voor de verkeersafwikkeling en/of groenstructuur;
  2. bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de procedure genoemd in artikel 27 lid 2 doorlopen .