Terneuzen Midden
Artikel 27 - Algemene procedureregels

27.1. Bij de verlening van ontheffing en aanlegvergunning is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.

27.2. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.