Terneuzen Midden
Artikel 30 - Slotregel

Deze planregels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Planregels deel uitmakende van het "Bestemmingsplan Terneuzen Midden" van de gemeente Terneuzen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2009.