Terneuzen Midden
2. BESTEMMINGSREGELS

Inhoudsopgave
 1. Artikel 3 - Agrarisch (A)
  1. 3.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 3.2. Bouwvoorschriften
   1. 3.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 3.2.2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
   3. 3.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 3.3. Gebruiksvoorschrift
 2. Artikel 4 - Bedrijf (B)
  1. 4.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 4.2. Bouwvoorschriften
   1. 4.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 4.2.2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
   3. 4.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 4.3. Maximale hoogtematen
  4. 4.4. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   1. 4.4.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
   2. 4.4.2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 2.1 onder c tot ten hoogste 10% van het bebouwingspercentage indien dit noodzakelijk is voor de continuÔteit van het bedrijf of om te kunnen voldoen aan milieueisen.
  5. 4.5. Wijzigingsbevoegdheid
   1. 4.5.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen met inachtneming van de volgende regels:
   2. 4.5.2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te wijzigen ten behoeve van een functiewisseling naar kantoren of dienstverlening mogelijk te maken, een en andere met inachtneming van de volgende regels:
   3. 4.5.3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijf, voorzien van een aanduiding, te wijzigen in de bestemming Bedrijf zonder aanduiding, met dien verstande dat sprake is van beŽindiging van de bedrijfsactiviteiten waarop de aanduiding betrekking had. Bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de procedure genoemd in artikel 27 lid 2 doorlopen.
  6. 4.6. Bijzondere gebruiksregel
 3. Artikel 5 - Detailhandel (DH)
  1. 5.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 5.2. Bouwvoorschriften
   1. 5.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 5.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 5.3. Maximale hoogtematen
  4. 5.4. Wijzigingsbevoegdheid
 4. Artikel 6 - Dienstverlening (DV)
  1. 6.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 6.2. Bouwvoorschriften
   1. 6.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 6.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 6.3. Maximale hoogtematen
  4. 6.4. Wijzigingsbevoegdheid
 5. Artikel 7 - Gemengd (GD-GB)
  1. 7.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 7.2. Bouwvoorschriften
   1. 7.2.1. Voor het bouwen van gebouwen geldt het volgende:
   2. 7.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
 6. Artikel 8 - Groen (G)
  1. 8.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 8.2. Bouwvoorschriften
   1. 8.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
   2. 8.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 8.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
  4. 8.4. Dubbelbestemming Beschermde dijk
  5. 8.5. Dubbelbestemming Leiding-water
  6. 8.6. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 7. Artikel 9 - Horeca (H)
  1. 9.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 9.2. Bouwvoorschriften
   1. 9.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 9.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 9.3. Maximale hoogtematen
  4. 9.4. Wijzigingsbevoegdheid
 8. Artikel 10 - Kantoor (K)
  1. 10.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 10.2. Bouwvoorschriften
   1. 10.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 10.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 10.3. Maximale hoogtematen
  4. 10.4. Wijzigingsbevoegdheid
 9. Artikel 11 - Maatschappelijk (M)
  1. 11.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 11.2. Bouwvoorschriften
   1. 11.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 11.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 11.3. Maximale hoogtematen
  4. 11.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 10. Artikel 12 - Natuur (N)
  1. 12.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 12.2. Bouwvoorschriften
   1. 12.2.1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 12.3. Dubbelbestemming Beschermde dijk
  4. 12.4. Dubbelbestemming Leiding-water
  5. 12.5. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 11. Artikel 13 - Recreatie (R)
  1. 13.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 13.2. Bouwvoorschriften
   1. 13.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 13.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 13.3. Maximale hoogtematen
 12. Artikel 14 - Tuin (T)
  1. 14.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 14.2. Bouwvoorschriften
   1. 14.2.1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 14.3. Dubbelbestemming Leiding-water
  4. 14.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 13. Artikel 15 - Verkeer (V)
  1. 15.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 15.2. Bouwvoorschriften
   1. 15.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 15.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
   3. 15.2.3. Nadere eisen
  3. 15.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
  4. 15.4. Dubbelbestemming Beschermde dijk
  5. 15.5. Dubbelbestemming Leiding-water
  6. 15.6. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 14. Artikel 16 - Water (WA)
  1. 16.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 16.2. Bouwvoorschriften
   1. 16.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
   2. 16.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
  3. 16.3. Dubbelbestemming Beschermde dijk
  4. 16.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 15. Artikel 17 - Water-Waterstaatswerken (WW)
  1. 17.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 17.2. Bouwvoorschriften
   1. 17.2.1. Voor het bouwen van gebouwen ten dienste van de bestemming gelden de volgende regels:
   2. 17.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 17.3. Het college is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 2 met dien verstande dat ontheffing niet wordt verleend indien daardoor het belang van de waterkering onevenredig wordt geschaad.
  4. 17.4. Alvorens ontheffing als bedoeld in lid 3 te verlenen, wint het college schriftelijk advies in van de beheerder van de waterkering omtrent de toelaatbaarheid van verlening van ontheffing.
  5. 17.5. Wijzigingsbevoegdheid
  6. 17.6. Aanlegvoorschriften
   1. 17.6.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Water-Waterstaatswerken als bedoeld in lid 1 onder a zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
   2. 17.6.2. Het verbod zoals in lid 6.1 bedoeld, is:
   3. 17.6.3. De werken of werkzaamheden, zoals in lid 6.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de belangen van de waterstaatwerken niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.
 16. Artikel 18 - Wonen (W)
  1. 18.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 18.2. Bouwvoorschriften
   1. 18.2.1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
   2. 18.2.2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
   3. 18.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 18.3. Maximale hoogtematen
  4. 18.4. Nadere eisen
  5. 18.5. Ontheffing van de bouwvoorschriften
  6. 18.6. Dubbelbestemming Leiding-water
  7. 18.7. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
 17. Artikel 19 - Beschermde dijk (dubbelbestemming)
  1. 19.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 19.2. Bouwvoorschriften
   1. 19.2.1. Bouwvoorschriften vanwege de bestemming beschermde dijk:
   2. 19.2.2. Ontheffing, zoals in lid 2.1. bedoeld is niet vereist:
  3. 19.3. Adviesprocedure voor bouwen
  4. 19.4. Aanlegvoorschriften
   1. 19.4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming beschermde dijk als bedoeld in lid 1 onder a zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
   2. 19.4.2. Het verbod zoals in lid 4.1 bedoeld, is:
   3. 19.4.3. De werken of werkzaamheden, zoals in lid 4.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de waarden van de beschermde dijk niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.
  5. 19.5. Adviesprocedure voor aanlegvergunningen
 18. Artikel 20 - Leiding-water (dubbelbestemming)
  1. 20.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 20.2. Bouwvoorschriften
   1. 20.2.1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd , anders dan ten behoeve van deze bestemming;
   2. 20.2.2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
   3. 20.2.3.
  3. 20.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   1. 20.3.1. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de nutsleiding, ontheffing verlenen van:
  4. 20.4. Aanlegvoorschriften
   1. 20.4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding-water als bedoeld in lid 1 onder a zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
   2. 20.4.2. Het verbod zoals in 20.4.1 bedoeld, is:
   3. 20.4.3. De werken of werkzaamheden, zoals in 20.4.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de belangen van de afvalwaterleiding niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.
  5. 20.5. Adviesprocedure voor aanlegvergunningen
 19. Artikel 21 - Waterstaatsdoeleinden: keur (dubbelbestemming)
  1. 21.1. Bestemmingsomschrijving
  2. 21.2. Bouwvoorschriften
   1. 21.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
   2. 21.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  3. 21.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   1. 21.3.1. Het college is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 2 met dien verstande dat ontheffing niet wordt verleend indien daardoor het belang van de waterkering onevenredig wordt geschaad.
   2. 21.3.2. Alvorens ontheffing als bedoeld in lid 3.1 te verlenen, wint het college schriftelijk advies in van de beheerder van de waterkering omtrent de toelaatbaarheid van verlening van ontheffing.
  4. 21.4. Wijzigingsbevoegdheid
  5. 21.5. Aanlegvoorschriften
   1. 21.5.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Water-Waterstaatswerken als bedoeld in lid 1 onder a zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
   2. 21.5.2. Het verbod zoals in lid 5.1 bedoeld, is:
   3. 21.5.3. De werken of werkzaamheden, zoals in lid 5.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de belangen van de waterstaatwerken niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.